Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 15. 8. 2018

Cvičení v naší posilovně je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:

 

1. Klient je povinen řídit se provozním řádem fitness a wellness centra a pokyny obsluhy.
2. Zakoupením (vstupu, permanentky) klient stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.
3. Klient musí dosáhnout věku minimálně 15 – ti let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu dospělé osoby (rodič, sourozenec, dozor). Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého klienta, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
4. Přístup dětem mladším 7 let je na vlastní nebezpečí zodpovědné osoby.
5. Před vstupem do posilovny a šaten je každý klient povinen se vyzout. Pohyb ve fitness a wellness centru je možný pouze v přezůvkách, pouze po vyzutí.
6. Za boty a jiné odložené osobní věci vedení nezodpovídá. Proto si obuv a osobní věci uložte do skříňky pro vás určené.
7. Na recepci se klient dohodne s obsluhou na způsobu platby (hotově, permanentka) a u obsluhy mu bude založen konzumní účet. Po skončení je klient před odchodem povinen vyrovnat účet u obsluhy.
8. Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) má možnost klient uschovat u obsluhy na recepci. V případě ztráty těchto věcí ze skříňky v šatně, nenese vedení žádnou zodpovědnost.
9. Ke cvičení používá každý klient čisté, pohodlné, sportovní oblečení a vhodné obutí dle druhu cvičení. Pro posilovnu je nutná pevná sportovní neznačkující obuv, jinak není nutná. Každý klient musí mít ručník. Klient má povinnost, pokud by jakákoliv část těla měla mít kontakt s jakoukoliv částí posilovacích strojů, použít ručník pod sebe.
10. Posilovací stroje a náčiní používá klient vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. V případě, že klient používá zařízení i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z posilovny vykázán. V případě, že cvičenec úmyslně poškodí vybavení Slender you nevhodným používáním, je povinen způsobenou škodu uhradit.
11. Použité nářadí a náčiní je každý klient povinen uklidit na místo k tomu určené.
12. Není dovoleno používat v prostorách studia sklenice, klient má možnost si zakoupit pití na recepci v podobě balených vod, a nebo si vodu napustit do své láhve.
13. Po ukončení si zkontroluje, zda v prostoru nic nezapomněl (za věci zapomenuté nenese vedení posilovny žádnou odpovědnost) a zaplatí konzumaci u obsluhy.
14. Klient má povinnost nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem klientům fitness a wellness centra.
15. Klient je povinen dodržovat provozní dobu tj. pondělí až čtvrtek 7:00 – 19:00, pátek 7:00 – 12:00, sobota a neděle zavřeno, a ukončit cvičení s dostatečným předstihem před uzavřením provozovny. Návštěvník je povinen opustit veškeré prostory včetně šaten a uzavřít účet u obsluhy nejpozději do konce provozní doby.
16. Platba za služby možná hotově, platební kartou, převodem na účet, nebo poukázkami, viz. info na recepci (např. Flexi pass, Benefit plus, Edenred). Doufáme, že dodržování těchto nenáročných pravidel nám i vám pomůže vytvořit příjemnou atmosféru v bezpečném prostředí, kde každý najde to, co hledá.

 

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozovatelem je fyzická osoba Mgr. Veronika Kalužová se sídlem na Nádražní 38, Ostrava, 702 00. IČ: 02094908.
Tento provozní řád upravuje vzájemné podmínky a vztahy mezi provozovatelem a klienty, kteří využívají uvedené služby.
Poskytované služby: Rekondiční stoly Slender you, Posilovna, Rolletic, Lymfodrenáž, Infrasauna, Skupinové lekce, Masáže, Animační programy pro děti, Wellness akce.
Provozovatel si vyhrazuje právo pro změny v poskytování výše uvedených služeb.
Provozní doba: Pondělí – Čtvrtek: 07:00 – 19:00, Pátek: 07:00 – 12:00, sobota a neděle zavřeno.
Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby dle aktuální situace.
Pro státní svátky se provozní doba nevztahuje a provozovatel případnou otvírací dobu vyhlásí dostatečně dopředu zde na webu a viditelně u vstupu do fitness centra.
Klienti jsou povinni ukončit sportovní činnost nejpozději 15 minut před zavírací dobou a opustit prostory fitness nejpozději do konce provozní doby.

 

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPY

(časové a předplacené vstupy – pernamentky, cvičební programy a propagační poukazy). Neexistuje žádný nárok na prodloužení zakoupené služby. Platnost je závazná, permanentka bez uvedené platnosti není platná.

 

ČASOVÉ PERNAMENTKY

1. Časovou pernamentku je možno zakoupit v délce 1 měsíc, 3 měsíce a 6 měsíců. Daná pernamentka je nepřenosná na dobu 1 měsíce a půlroku.
Na dobu 3 měsíců/tzv. vstupová, je přenosná.
2. Nevznikne-li překážka k vyčerpání služby ze strany provozovatele, nevzniká žádný nárok na vrácení peněz.

 

PŘEDPLACENÉ VSTUPY

1. 10 vstupů (platnost 3 měsíce) je možno zakoupit pro jednotlivce či skupinu, je tedy možná plná přenositelnost na jiné osoby a sdílení permanentky s více osobami, po jejich registraci v rezervačním systému.
2. Platnost předplacených vstupů se počítá od data zapsaného na permanentce, jakékoliv vybírání vstupů před či po stanoveném termínu není možno.
3. Nevznikne-li překážka k vyčerpání služby ze strany provozovatele, nevzniká žádný nárok na vrácení peněz.

 

CVIČEBNÍ PROGRAMY A PROPAGAČNÍ POUKAZY


1. Jedná se o specifickou skupinu poukazů, která obsahuje optimalizovaný a předem určený program pro klienty, proto se na tyto programy vztahují pravidla vytvořena speciálně pro tyto akce.

 


Provozovatel si vyhrazuje právo prodloužit zakoupenou permanentku pouze na základě lékařské zprávy a po individuální konzultaci s klientem. Prodloužení permanentek klient konzultuje pouze s provozovatelem, recepce předává pouze informace k řešení. Recepční nemají oprávnění bez potvrzení provozovatele cokoliv rozhodnout.
Provozovatel si vyhrazuje právo pro změny v provozním řádu v každé jeho části.

logo_slender-you

Fitness a wellness studio
Nádražní 38
Moravská Ostrava, 702 00

IČ: 02094908

Otevírací doba

po – čt:    7:00 – 12:00
              14:00 – 19:00

 pá:          7:00 – 12:00 

Sledujte nás...